Všechny podoby Ženy

Co si budeme povídat, většinu mých klientů tvoří ženy. A to všech věkových kategorií… Počínaje osmiletou holčičkou, přes krásné mladé slečny a maminky až po dámy středního  a důchodového věku a nakonec babička, které je bezmála 90. let.

A já mám příležitost uvědomovat si v rytmu střídání tváří a věků všechny podoby ženy…

Ale úplně nejvíc na mne vždycky zapůsobí Děvčátko, které mne vtáhne do svého světa her  a  bezprostřední energie… A stařenka… Má velké, nesmírně laskavé šedomodré oči, do kterých když se podíváte, obejme vás Čistota, Nevinnost a Smír…

Mohlo by vás zajímat