Konstelace

Ke konstelacím mne přivedla kamarádka . Tehdy mi s očima na vrch hlavy líčila, jak se zúčastnila skupiny a co všechno se tam dělo. ☺ Ač  mi to přišlo neuvěřitelný, nechala jsem to plynout… To je můj obvyklý přístup, když necítím  takové to vnitřní Bingo… Bingo přišlo! Bylo to v létě, o prázdninách. Naše holky tehdy pobývaly  u mých rodičů a Anička se opět ozvala, že ve čtvrtek  jedou a že mají v autě jedno volné místo…Přidala jsem se… Ač úplně nová, byla jsem vybrána hned do prvního rozestavění. Netušíc, co všechno je možné, byla jsem docela v klidu.

Zbystřila jsem v okamžiku, kdy moje „role“ nebyla pojmenována. Bylo to prostě jen Něco, co terapeutka cítila, že tam má být… Už si přesně nepamatuju, jak znělo zadání klientky. Ale nikdy nezapomenu, že to Něco se ukázalo jako tajemství, jímž byl po několik generací utajovaný milostný poměr, který skončil násilnou smrtí milenky…Vy, kdo konstelace znáte, si  asi dovedete představit, kde všude (teď myslím tělesné partie) a jak se energie milostného vzplanutí projevovaly… Byla jsem z toho doslova perplex ☺.  Na skupinu jsem jela ještě asi  třikrát a při té poslední mi začalo „přicházet“ jaký  průběh bude mít před chvílí  započatá konstelace. Z toho jsem byla perplex ještě  víc …                                                               

Asi tušíte, jak to všechno dopadlo. Konstelační  výcvik  jsem absolvovala v roce 2010 u Bhagata J. Zeilhofera.  Zapsat se do něj mne vedla intuice, výše zmíněné skupiny a v neposlední řadě i již  několikátá manželská krize…

Od samého začátku mne fascinovalo, do jaké hloubky dokážou konstelace jít, co všechno se jimi rozkryje a jak léčivé jsou. Jak, když to dovolíme, vytáhnou na povrch třeba i celá léta potlačované bolesti duše, a pak nás přivedou Domů – k sobě samým, k naší skutečné vnitřní síle, k přijetí toho co bylo a jak to bylo, k přijetí toho, co je, k úctě k druhým a jejich osudům ,…

Ať už řešíme rodinné problémy, partnerské vztahy osobní  či pracovní, zdravotní potíže nebo pocity vykořenění, nedostatku, vnitřního nenaplnění  a mnohé další, pak ve všech těchto aspektech našeho života se otevírá prostor konstelacím…Chce to odvahu a opravdovost v našem rozhodnutí  posunout se dál, odhodit svazující  traumata  a vstoupit do osvobozujícího procesu konstelace.   Vím, o čem mluvím, ale věřte mi, stojí to za to !

Mohlo by vás zajímat